Make your own free website on Tripod.com

 Старобългарски  език

Историята на българския език на български и на испански за българи и испанци

Español                 


Menú
· Класификация
· Фонетика
· Морфолофия
· Среднобългарски
· Новобългарски
· Бълг. диалекти
· Библиография

 

_________________

Фонетика

Старобългарският език запазва всички праславянски гласни и съгласни:

-Гласните (11 на брой): а, е, у, о, и, ы, я (много широко е, клонящо към я), ъ, ь (свръхкратки гласни, едната задна другата предна), он, ен (носови гласни).


-Съгласните са същите като днес, с една добавка: съществува ѕ като звучен вариант на ц, а в корените се редува с г (пологъ - полоѕи). Много скоро обаче тази съгласна изчезва и се стига до днешното състояние (полог - полози).

__________________________________________________________
 

 

 

Старобългарски  език