Make your own free website on Tripod.com

 Старобългарски  език

Историята на българския език на български и на испански за българи и испанци

Español                 


Menú
· Класификация
· Фонетика
· Морфолофия
· Среднобългарски
· Новобългарски
· Бълг. диалекти
· Библиография

 

_________________

Новобългарски

Ранният новобългарски период обхваща времето от 1396 до 1778, т.е. от падането на България под турско ростбо до написването на История славянобългарска от Паисий Хилендарски. През това време писмена дейност, която да покаже новобългарския език, няма. Причините са ясни: турците унищожават всичко: църкви, манастири, училища, градове, крепости... Малкото избягали навън книжовници продължават да пишат по среднобългарските норми.


__________________________________________________________
 

 

 

Старобългарски  език