Make your own free website on Tripod.com

 Старобългарски  език

Историята на българския език на български и на испански за българи и испанци

Español                 


Menú
· Класификация
· Фонетика
· Морфолофия
· Среднобългарски
· Новобългарски
· Бълг. диалекти
· Библиография

 

________        _______

Старобългарски език

Старобългарският език е най-ранният писмено засвидетелстван славянски език.

Българските изледователи наричат  езика  „старословенски език“ (Ф. Миклошич) или „славянобългарски език“ (А. Х. Востоков).  В западна Европа и в съвременната лингвистика се употребяват термините  „старославянски“ и „староцърковнославянски език“ (на испански "antiguo eslavo eclesiástico").

Старобългарски език е езика на който са писали св. Кирил и Методий и книжовната им дейност (т.нар. „канон“) и на първите славянски писмени паметници.

Изучаването на старобългарския език  е изключително важно за Славистиката, която е създадена като наука в края на 18 и началото на 19 век за да се занимава с  сравнителното славянско езикознание и с възстановяването на предполагаемия праславянски език чрез старобългарския.

 

______________________By Sánchez (Spain)____________________________
 

 

 

Старобългарски  език